Ontdekkingsboekje voor het Klein Museum

Voor de tentoonstelling Wat schaft de pot...!?" kunnen kinderen en hun begeleiders een ontdekkingsboekje gebruiken met illustraties van Laurent Dandoy voor hun bezoek aan het Klein Museum.

Dit boekje toont op een ludieke manier welke weg ons eten aflegt vooraleer het op ons bord belandt. 

Wat schaft de pot...!? is een verzameling van werken rond het thema van voedsel. De tentoonstelling doet ons stilstaan bij onze relatie met voedsel. Het verwijst daarbij naar economie, tradities, consumptie en rituelen door de eeuwen heen en in verschillende culturen.

Hiernaast vindt u alle info over de tentoonstelling.