Seminaries

BPS22 bestaat uit een team van wetenschappers en professionals dat kan worden ingezet voor diverse seminaries over kunst, kunstgeschiedenis, museumkunde, kunstbewaring, kunst- en cultuurbemiddeling en communicatie.

Meer infos : +32 71 27 29 71 ou info@bp22.be