L’UNIVERSITÉ DU TRAVAIL DAVID EVRARD

    Category:
  • Tentoonstelling
  • date:
  • 03.05.2001 - 30.06.2001

David Evrard (Liège, 1970) was de eerste kunstenaar aan wie een solotentoonstelling werd gewijd in BPS22. Hij liet zich hiervoor inspireren door de geschiedenis van de DGAC (Direction générale des Affaires Culturelles de la Province de Hainaut) en door de oprichting van de Université du Travail. De DGAC zag het daglicht in 1921 tegen de achtergrond van de goedkeuring van de "Wet van de acht uren". De organisatie voerde verschillende sociale activiteiten in met een preventieve doelstelling: kunstonderricht, theatergezelschappen, fanfares, enz. Met deze context als uitgangspunt zocht David Evrard foto's die voor "artistieke modellen" doorgingen, en die de visuele archetypes waren geworden van de arbeidersklasse, meer bepaald de foto's van Constantin Meunier, Pierre Paulus of Antoine Bourlard die door de provincie Henegouwen werden aangekocht en massaal werden verspreid. Deze foto's brachten de esthetische waarden over die de bevolking zich eigen had gemaakt in die mate dat ze vandaag als componenten van een rolmodel worden gezien. Uitgaande van deze historische gegevens is de kunstenaar blijven stilstaan bij het ontstaan van een esthetische voorkeur, de fictie als een manier om de realiteit weer te geven, archivering als een proces om tot een identiteit te komen, enz. Al deze reflecties kregen vorm in installaties, foto's, video's of oude kunstwerken voorwerpen uit die tijd die de kunstenaar zich had toegeëigend om zijn tentoonstelling vorm te geven.

Curator: Pierre-Olivier Rollin