TUER LE TEMPS (DE TIJD DODEN) PATRICK EVERAERT

    Category:
  • Tentoonstelling
  • date:
  • 25.04.2002 - 09.06.2002

Het fotowerk van Patrick Everaert vertrekt van afbeeldingen uit tijdschriften die hij vervolgens digitaal bewerkt. Ook al zouden de visuele hoogstandjes die Everaert laat zien Magritte zeker hebben bekoord, toch dekt de term surrealisme niet de volledige lading om het werk van Patrick Everaert te beschrijven. Ook literatuur, en meer bepaald de auteurs die brandhout maakten van de verhaalregels, film, kunstgeschiedenis maar ook semiotiek of psychoanalyse zijn even belangrijk bij het ontleden van zijn werk.
Ook de notie van tijd is essentieel, zowel bij de realisatie van zijn werken als voor de toekomstige waardering ervan. De titel van deze tentoonstelling Tuer le temps (De tijd doden) bevestigde deze drang naar traagheid, het bijna onbewuste verlangen om het moment uit te stellen waarop het beeld volledig wordt onthuld. Op deze tentoonstelling liet Patrick Everaert zowel oud als nieuw werk zien waarin hij nog meer visuele "valstrikken" verwerkt die de bezoeker constant op een verkeerd been zetten zodat het gevoel van herkenning en van begrip steeds langer op zich laat wachten.

Curator: Pierre-Olivier Rollin