Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen?

Zie meer

Kunstmiddeling

Wat valt zoal onder de noemer van kunst- en cultuurbemiddeling bij BPS22?

 • Stilstaan bij de relatie tussen kunst en samenleving
 • Uitwisseling en nabijheid
 • Nieuwe kunstwerken leren kennen
 • Nieuwe kunstvormen ontdekken
 • Ingaan op de vragen die de tentoonstellingen oproepen
 • Samen naar antwoorden zoeken
 • Gemengd publiek
 • Versmelten van ideeën
 • Ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn plaats voelt
 • Creatieve workshops organiseren
 • Momenten improviseren waarop zintuigen en gevoeligheid hand in hand gaan

Of je nu met je klas, je vereniging, alleen of met je familie komt, in de tentoonstellingszalen, het Lokaal (voor de wijkbewoners), het Atelier en het Labo, is er ruimte voor actie, voor het uitwisselen van ideeën en voor een kruisbestuiving van verschillende disciplines, waarbij participatie en reflectie centraal staan.

Met het oog op iets nieuws en om de daad bij het woord te voegen, stelt de dienst kunst- en cultuurbemiddeling voortaan twee formules voor: "Niet te missen" en "Verrassingen"

‘Niet te missen’ bij BPS22

 • Gekoppeld bezoek met de webapp
 • Geleid bezoek voor families, vrienden,groepen (gids + mogelijkheid tot tussendoortje)
 • Geleid bezoek voor scholen en verenigingen (gids + workshop)
 • Aangepast bezoek voor mindervaliden

Aarzel niet om onze medewerkers te contacteren om uw eigen bezoek op maat samen te stellen.
Graag 3 weken vooraf reserveren voor geleide bezoeken.

Reserveer je geleid bezoek minstens twee weken op voorhand.

Meer info

‘Verrassingen’ van BPS22

Initiatieven op welbepaalde tijdstippen waarbij verschillende disciplines elkaar kruisen, met elkaar in aanraking komen en met elkaar botsen rond vragen over onze samenleving.
Via voordrachten, performances, muziek en dans wordt kunst beschouwd als een trefpunt tussen mensen van verschillende leeftijden, milieus en interesses.

> STAGES TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

> WORKSHOPS VOOR VOLWASSENEN

> REFLECTIEDAGEN

Een veelheid aan zienswijzen en invalshoeken aanreiken door filosofen, artiesten, schrijvers, historici en sociologen uit te nodigen om hun gedachten uit de doeken te doen, ze met elkaar te confronteren en ze onder woorden te brengen in een dialoog veeleer dan in een lezing en door zich te richten tot al wie zijn kijk op de wereld wil verruimen.
> FILOSOFISCH VIERUURTJE
Samen op zoek gaan, vragen stellen, zekerheden in vraag stellen,... in een leuk en stimulerend kader, onder begeleiding van Maud Hagelstein, kunstfilosofe en onderzoekster aan de ULG. Tijdens deze workshops zorgt Maud Hagelstein ervoor dat iedereen zijn plaats vindt en durft te zeggen wat hij/zij weet en niet weet...

Informatie bij de dienst kunst- en cultuurbemiddeling
+32 71 27 29 71 of
email hidden; JavaScript is required

Les Audacieux

Le projet des Audacieux permet à des classes de jeunes d'horizons différents de s'approprier le musée pour en découvrir toutes les facettes et devenir à leur tour des passeurs de culture. Il se déroule en trois étapes, durant une année scolaire.

La première étape concerne quatre classes de niveaux scolaires différents. Elles effectuent, de manière soutenue, des visites, des ateliers et des rencontres avec des artistes et des membres du personnel du BPS22.

La deuxième étape élargit le public à de nouveaux groupes scolaires. Pendant une journée, Les Audacieux s'emparent du BPS22 et se chargent de les orienter.

La troisième et dernière étape étend encore cette expérience au bénéfice du grand public. Le samedi, lors du week-end gratuit Le BPS22 aux enfants, Les Audacieux accueillent leurs familles et guident tous les visiteurs extérieurs.

Cette initiative du BPS22 a été récompensée du Prix aKCess 2018 et bénéficie du soutien de Prométhéa ainsi que du Délégué général aux droits de l'enfant.

Meer info over onze activiteiten