Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen?

Zie meer

Uitzonderlijke sluiting van het museum op vrijdag 19.04.2024

> INFO

Marc BuchyTenir à l'oeil (In de gaten houden)

  • Tentoonstelling
28.09.2019-05.01.2020

Het veranderende oeuvre van Marc Buchy ontsnapt aan de traditionele categorieën van de kunstgeschiedenis. Zelden zijn zijn kunstwerken objecten, en zijn het geen grote prestaties in de strikte zin van het woord. Ten nadele van andere, meer "klassieke" tentoonstellingen, kiest de artiest er over het algemeen voor om de gewoontes van de bezoeker en van de kunstinstelling die hem ontvangt, te verstoren.

De tentoonstelling van Marc Buchy, met als titel "Tenir à l'œil" focust op het concept van bewaking en de vele gedragingen die eraan gekoppeld zijn. De kunstenaar interesseert zich niet zozeer in "wat er te zien is" maar wel in "hoe de dingen worden gezien". Hij stelt in vraag welke plaats de geest inneemt tijdens het kijken, en vraagt zich af hoe de geest erin slaagt om een realiteit te construeren, vanuit een oogpunt dat soms vergelijkbaar is met dat van een "oogmachine" en met de gemechaniseerde visie die de huidige debatten over "het kapitalisme van bewaking" aanwakkert.

Marc Buchy heeft de afgelopen maanden relaties aangeknoopt en is interacties aangegaan met mensen in en rond het museum (personeel, stewards, bezoekers, buren). Verschillende protocollen - sommige gesuggereerd, andere uitgeschreven - zullen voor en tijdens de tentoonstelling en tijdens de opening worden getoond. Marc Buchy vult de rol van de kunstenaar op een andere manier in en begint te waken over degenen die bewaken; als een spel tussen "bewaken" en "waken over". Terwijl deze mensen ervoor zorgen dat alles goed verloopt rond de tentoonstelling en de instelling die haar organiseert, zorgt Marc Buchy ervoor dat het met hen en bij hen thuis goed gaat.

Een tentoonstelling gemaakt van infiltraties te ontdekken in het museum, parallel met de tentoonstelling van Teresa Margolles.

Curatrice: Dorothée Duvivier

Deze tentoonstelling kadert in de Watch This Space #10 - een programma gewijd aan opkomende creaties, gecoördineerd door 50° nord, een grensoverschrijdend netwerk van hedendaagse kunst.

Parallel aan zijn tentoonstelling in het BPS22 presenteert Marc Buchy zijn tentoonstelling Conditionnel présent in het FRAC Grand Large de Dunkerque, van 21 september 2019 tot 5 januari 2020.

Interview MARC BUCHY