Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen?

Zie meer

Uitzonderlijke sluiting van het museum op vrijdag 19.04.2024

> INFO

Merci Facteur! Mail art #4Stephan Barbery & Guy Stuckens

  • Tentoonstelling
09.10.2021-09.01.2022

Parallel met de solo van David Brognon en Stéphanie Rollin loopt een nieuw deel van de tentoonstelling over de Mail Art in Franstalig België, met Stephan Barbery en Guy Stuckens. Uit het werk van beide kunstenaars, die zichbezighouden met geluidsonderzoek, blijkt de diversiteit van de stromingen binnen de Mail Art.

Guy Stuckens (Brussel, 1955) is opgeleid als schilder, musicus en dichter. Hij is een van de belangrijkste figurenvan de Mail Art in België en is betrokken bij de ontwikkeling van de beweging, zowel door theoretische bijdragenals door de organisatie van tentoonstellingen en ontmoetingen. Hij was actief betrokken bij de organisatie van deBelgische afdelingen op de Wereldcongressen van de Mail art, in de jaren '80. Als presentator van verschillendevrije radiozenders, met name via de vereniging MAM, die ontmoetingen tussen kunstenaars van uiteenlopendeexpressie stimuleerde, breidde hij zijn praktijk van de Mail art uit tot de Radio art (uitwisseling vangeluidssequenties tussen vrije radiozenders over de hele wereld). Dankzij deze praktijk kon hij zich bezighoudenmet field recording (geluidscreaties opgebouwd uit geluiden die buiten de studio zijn opgenomen) enexperimentele geluidspoëzie, terwijl hij een collectie geluiden aanlegde. Politieke aangelegenheden die inherentzijn aan deze periode, sloot hij daarbij niet uit.

Stephan Barbery (Brussel, 1961) is een multidisciplinair kunstenaar, of beter gezegd, een kunstenaar die nietbezig is met disciplines. Zijn praktijk sluit aan bij de DIY ("Do It Yourself") geest van de punk, waarvan hij een vande eerste vertegenwoordigers in België was, en dan vooral met de groep Digital Dance. Hij is ook de ontwerpervan talrijke vinyl platenhoezen (The Legendary Pink Dots, Parade Ground of The Neon Judgement), en heeft ookde grafische vormgeving voor het PIAS label (Play It Again Sam) op zijn naam staan. Tevens gaf hij verschillendefanzines uit die bijdragen bundelden van internationale correspondenten, terwijl hij betrokken was bij Mail art-projecten over de hele wereld. Naast zijn carrière als muzikant (nu actief in de bands INK. en Babils) en als grafischontwerper (hij heeft onder andere de affiche/bezoekersgids voor deze tentoonstellingscyclus gemaakt),produceert hij een uniek oeuvre dat gedomineerd wordt door de processen van ontbinding en reconstructie vanhet beeld.