Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen?

Zie meer

Heropening van het museum op 18.02.2023!

> PROGRAMMA 2023

L’Université du TravailDavid EVRARD

Catalogus van de tentoonstelling.

David Evrard (Luik, 1970) was de eerste kunstenaar die door het BPS22 individueel werd uitgenodigd. Voor de ontwikkeling van een specifiek project putte hij inspiratie uit de geschiedenis van de Direction générale des Affaires Culturelles de la Province de Hainaut (DGAC) en de oprichting van de Université du Travail. Het DGAC werd opgericht in 1921, de periode waarin de achturige werkdag werd ingevoerd. De instelling organiseerde vanuit preventief oogpunt verschillende sociale activiteiten: artistieke vormingen, theatergezelschappen, fanfares enz.

In die context concentreerde David Evrard zich op de beelden die uiteindelijk "artistieke modellen" zijn geworden, visuele archetypes van het arbeider-zijn. Het ging daarbij in het bijzonder om afbeeldingen van arbeiders gemaakt door Constantin Meunier, Pierre Paulus en Antoine Bourlard, aangekocht door de provincie Henegouwen en op grote schaal gereproduceerd en verspreid. Die beelden hebben esthetische waarden overgebracht die door de bevolking zijn verinnerlijkt. Vandaag worden die beelden zelfs als de bouwstenen van een identitair prototype beschouwd. De kunstenaar ging aan de slag met die historische gegevens en ontwikkelde een gedachtegang met betrekking tot de vorming van de esthetische smaak, fictie als manier om de realiteit te construeren, archivering als identiteitsvormingsproces enz. Die overpeinzingen heeft hij geformaliseerd aan de hand van installaties, foto's, video's en oude werken en objecten die hij heeft verzameld om zijn werk op te bouwen.

Teksten : François Thiry, Jean-Michel Botquin
Editie : BPS22, 2001
Frans

€ 5 (exclusief verzendkosten)

Online kopen (in België)

Online kopen (in Europa)

Online kopen (buiten Europa)